Facebook

The Special Singers

Gemengd Koor Uithuizermeeden

Wie zijn wij

Gemengd koor “The Special Singers” is ontstaan uit een projectkoor, dat in 2010 meewerkte aan een musical in het dorp Uithuizermeeden.

De allereerste repetitie van het koor, dat toen bestond uit ongeveer 40 zangers en zangeressen, was op 7 januari 2011. Het repertoire van het koor kan omschreven worden als “wereldliederen”. Het loopt uiteen van muziekstukken van Johann Sebastiaan Bach tot bijvoorbeeld het wereldberoemde Amazing Grace. Er wordt vierstemmig gezongen, onder leiding van dirigent Nico Dijkman. Nico Dijkman is conservatoriumgeschoold (koordirectie en hafabra). Vaste begeleider op piano is Jan Beukema. Zowel Nico als Jan zijn vanaf de oprichting aan het koor verbonden.

Het ledental van het koor schommelt de laatste jaren steeds tussen de 45 en 50 leden.

Het koor heeft de afgelopen jaren aan vele concerten zijn medewerking verleend, maar bouwt ook zelf een traditie op met de zogenaamde Zondagmiddagconcerten. Blikvanger hierbij zijn de Zondagmiddag Kerstconcerten, die al vanaf 2018 worden georganiseerd.

Het koor repeteert elke eerste en derde vrijdag van de maand in Ontmoetingscentrum Het Anker, Oudedijksterweg 21 te Uithuizermeeden; aanvang 20.00 uur.